O mnie

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aplikację adwokacką odbyłem przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. W trakcie aplikacji współpracowałem z renomowanymi śląskimi kancelariami prawnymi zajmującymi się obsługą przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych działających w różnych gałęziach gospodarki, w tym podmiotów zagranicznych, oraz podmiotów publicznoprawnych.

Moje zainteresowanie zawodowe skupiają się głównie na obsłudze prawnej jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek osobowych i kapitałowych. Zajmuje się również sprawami karnymi, w tym karnymi gospodarczymi oraz sprawami cywilnymi, w szczególności sprawami rodzinnymi i spadkowymi.

Zdobyte doświadczenie oraz współpraca z doradcami podatkowymi, notariuszami, komornikami oraz tłumaczami przysięgłymi sprawiają, że oferowane przeze mnie usługi mają charakter usług kompleksowych.

Obszary działalności

Moje usługi dla klientów indywidualnych obejmują sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego i wykroczeń, prawa rodzinnego, prawa spadkowego i prawa administracyjnego.

W ramach moich usług:

 • udzielę porady prawnej lub sporządzę opinię prawną,
 • będę reprezentował Cię w sprawie o zapłatę, o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, zarówno jako powoda, jak i jako pozwanego,
 • zajmę się Twoimi sprawami rodzinnymi, w tym alimentami, uregulowaniem kontaktów z dzieckiem, a także poprowadzę sprawę o rozwód i separację,
 • pomogę Ci przeprowadzić postępowanie spadkowe lub postępowanie dotyczące działu spadku,
 • przygotuję w Twoim imieniu odwołanie od decyzji administracyjnej lub odwołanie do sądu administracyjnego,
 • będę bronił Twoich interesów w postępowaniach karnych i wykroczeniowych, na etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego,
 • będę reprezentował Cię w postępowaniach karnych jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego lub pełnomocnik oskarżyciela prywatnego.

Dla podmiotów gospodarczych świadczę usługi prawne w ramach stałej, bieżącej obsługi prawnej lub pomocy przy jednorazowych projektach.

W ramach moich usług:

 • udzielę porady prawnej lub sporządzę opinię prawną,
 • przygotuję umowę, porozumienie, ofertę lub inne pismo do kontrahenta, a także zaopiniuję dokument przygotowany przez drugą stronę,
 • przeprowadzę kompleksowo proces zakładania spółki od sporządzenia projektu umowy do jej wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS,
 • pomogę Ci w negocjacjach lub wezmę w nich udział w Twoim imieniu,
 • będę reprezentował Twoją firmę w sporach sądowych.

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia w sprawach podmiotów gospodarczych jest wypadkową kilku następujących czynników:

charakteru współpracy

stały lub doraźny

okresu trwania umowy

czas określony lub nieokreślony

zakresu umowy

szczegółowy lub ogólny

sposobu współpracy

w siedzibie Klienta lub zdalnie

rodzaju preferowanego rozliczenia

wynagrodzenie stałe, godzinowe lub mieszane

Rodzaje rozliczeń:

Wynagrodzenie stałe (ryczałtowe)

stała kwota płatna za miesięczną obsługę prawną, niezależnie od czasu i zakresu pracy wykonanej dla Klienta

Wynagrodzenie godzinowe

rozliczenie świadczonych usług następuje na podstawie iloczynu czasu pracy poświęconego na wykonanie usługi oraz stawki godzinowej, której wysokość jest indywidualnie ustalana i zależy od stopnia złożoności i wstępnie szacowanej ilości godzin pracy

Wynagrodzenie mieszane

rozliczenie usług następuje na podstawie ilości godzin zadeklarowanych przez Klienta (tzw. abonament), przy czym godziny w ramach abonamentu są tańsze w porównaniu do godzin pozaabonamentowych

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Grzegorz Streckbein

ul. Stefana Batorego 48/301, 41-506 Chorzów
tel. +48 509 260 887
e-mail: kancelaria@adwokat-gs.pl
Nie czekaj

Skontaktuj sie

TOP